บริษัท บุญสมจักรกล จำกัด
ที่อยู่ :
44/84 หมู่ 1  ต.บางเมือง  อ.เมืองสมุทรปราการ
 
จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :
02-756 5343 , 02-756 5849  
แฟกร์ :
02-756 5343
 
Email :
bunsom@bunsom.com  
Email :
bunsomchackol@sanook.com